WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Ankieta Online

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na studia I-go stopnia.

1.Co miało wpływ na podjęcie przez Pana-ią decyzji o rozpoczęciu studiów w WWSZiP?

opinia o uczelni
konkretny kierunek
bliskość uczelni od miejsca zamieszkania
wysokość czesnego
system stypendialny

2.Czy ktoś z Pani-a znajomych, kolegów jest studentem lub absolwentem WWSZiP?

tak
nie

3.Gdzie zetknął się Pan/Pani z informacjami o WWSZiP? (można zakreślić kilka odpowiedzi)

od znajomego studenta/absolwenta WWSZiP
otrzymałam-em pocztą
w supermarkecie
z reklamy w radio
z reklamy w TV Twoja
z reklamy w TVP3
z reklamy gazecie FAKT
z serwisu kobieta.onet.pl
ze strony internetowej uczelni
widziałem-am bilboard
w Gazecie Wyborczej
targi edukacyjne
spotkania w szkołach średnich

4.Jak ocenia Pan-i stronę internetową WWSZiP? (Wygląd, zasób informacji, czytelność)

podoba mi się
nie podoba mi się
nigdy nie wchodziłem-am na tą stronę


5.Czy spotkał-a się Pan-i już z jakimiś opiniami na temat uczelni?

tak z pozytywnymi
tak z negatywnymi
nie spotkałem się


6. Czy po ukończeniu studiów I-go stopnia zamierza Pan-i rozpocząć Studia II-go stopnia (magisterskie) w WWSZiP?

tak, na kierunku
Pedagogika
Zarządzanie
nie


7. Gdzie, Pani/Pana zdaniem powinna reklamować się Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości?

w Internecie
w radio
w telewizji
w prasie związanej z edukacją
w billbordach lub plakatach reklamowych
w dziennikach lokalnych lub ich dodatkach
w opiniotwórczych tygodnikach (np. Polityka, Wprost)
inne

M E T R Y C Z K A

Płeć

kobieta
mężczyzna

Absolwent

liceum ogólnokształcącego
liceum profilowanego
liceum zawodowego
technikum
szkoły dla dorosłych

Maturę zdałem(-am)

w tym roku
w roku ubiegłym
w poprzednich latach

Wiek

18-20
21-26
27-35
36-45
powyżej 45

Jaki kierunek i system studiów Pan/Pani wybrała?

Fizjoterapia
Pedagogika
Socjologia
Zarządzanie
Administracja
Finanse i Rachunkowość

System

stacjonarny
niestacjonarny

Status na rynku pracy:

osoba pracująca
osoba niepracująca
osoba prowadząca własną działalność gospodarczą

Nazwa ukończonej szkoły średniej:Miasto