WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Studia licencjackie

OPŁATA REKRUTACYJNA 0 ZŁ 

 

ZADZWOŃ DO NAS

tel. 74 8477 000

e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

 

PEDAGOGIKA

ZARZĄDZANIE 

ADMINISTRACJA

 

Przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,

a o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy o naukę oraz warunkach odpłatności za studia I-go stopnia z Uczelnią oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca poprzez wysłanie zgłoszenia on-line, które dostępne jest na stronie internetowej Uczelni.

OD KANDYDATÓW WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kwestionariusz osobowy
2. Świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu).
3. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu).
4. dwie jednakowe fotografie (37x52 mm).
5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni:

PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 70 1020 5095 0000 5402 0010 7532

 

Na podstawie powyższych dokumentów zawierana jest umowa o naukę oraz warunkach odpłatności za studia I-go stopnia!!!

 

Podania kandydatów na I rok studiów wraz z kompletem niezbędnych dokumentów można składać w

Biurze Rekrutacji, ul. Wrocławska 10 w Wałbrzychu, pokój nr 3.

Godziny pracy Biura Rekrutacji: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00

 

Biuro Rekrutacji:
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

gg 5319144
tel. 74 84 77 000
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

 

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

PLIKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - STUDIA LICENCJACKIE/ INŻYNIERSKIE  - R.A. 2017/2018