• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Konferencja Naukowa - SAMORZĄD TERYTORIALNY - ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej po raz piąty konferencji naukowej obejmującej obszar funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Tegoroczna konferencja zatytułowana ORGANIZACJA, FUNKCJONOWANIE I KIERUNKI ROZWOJU odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w Wałbrzychu.

Celem konferencji jest wymiana myśli i poglądów teoretyków i praktyków zajmujących się zarządzaniem jednostkami samorządu  terytorialnego. Zmiana warunków otoczenia, zmieniające się relacje prawne, konieczność dostarczania społeczeństwu dóbr wysokiej jakości wymagają od jednostek samorządu terytorialnego ciągłego dostosowywania swojego systemu  zarządzania, a także polityki finansowej

Problematyka konferencji koncentruje się na trzech blokach tematycznych:

·         zagadnienia społeczno-gospodarcze,

·         problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego w praktyce,

·         zagadnienia prawno-ustrojowe.

Propozycja orientacji tematycznej (kluczowe tematy) Konferencji:

Ø  ewolucja ustroju samorządu terytorialnego,

Ø  polityka lokalna i regionalna sektora publicznego,

Ø  rozwój ekonomiczny samorządu terytorialnego,

Ø  nowoczesne narzędzia i instrumenty zarządzania JST,

Ø  finanse publiczne,

Ø  społeczne i kulturowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,

Ø  partycypacja obywatelska i sposób percepcji samorządności przez mieszkańców,

Ø  gospodarowanie majątkiem jednostek samorządowych,

Ø  konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują całości spraw, które mogą stanowić przedmiot debaty. Organizatorzy otwarci są na inne propozycje mieszczące się w tytule konferencji.

 

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk

prof. dr hab. Franciszek Mroczko

dr Anna Cichocka

dr Beata Owczarczyk

dr Piotr Sosiński

 

Kierownictwo naukowe i organizacyjne sprawują:
dr Alina Kulczyk-Dynowska oraz  dr Piotr Laskowski

Nadesłane przez Uczestników referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną wydane w postaci monografii: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu {liczba punktów za publikację naukową – 6
}, która zostanie wręczona podczas Konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł { pracownicy WSZiP-300 zł} i obejmuje materiały konferencyjne wydane w formie publikacji oraz lunch. Zapewniamy możliwość rezerwacji noclegu w hotelu z 21/22 czerwca na koszt uczestnika konferencji.

 Przewidziano możliwość opłaty:

  • za sam udział w konferencji bez publikacji referatu 100 zł
  • publikacja referatu bez uczestnictwa w Konferencji 400 zł
  • dla prowadzących zajęcia w WSZiP-250 zł

Etatowi pracownicy oraz studenci WSZiP  są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

Termin nadsyłania kart zgłoszeń uczestnictwa

15 kwiecień 2017

Ostateczny termin nadsyłania referatów

30 kwiecień 2017

Wnoszenie opłat za uczestnictwo w konferencji

31 maj 2017

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA