• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
O Uniwersytecie

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

tel. 74 847 70 00
e-mail: utw@wwszip.pl

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu został powołany na mocy Uchwały Nr 12/03 Senatu Uczelni.

Zgodnie ze Statutem Uczelni, na ww. Uniwersytecie prowadzona jest działalność edukacyjna w formie otwartej, skierowana do seniorów.

Uniwersytet funkcjonuje w trzech płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, kulturalnej. Zajęcia odbywają się od października do czerwca w budynku Uczelni przy ul. Wrocławskiej 10.

UTW od początku swojej działalności cieszy się wielkim zainteresowaniem, a liczba słuchaczy przekroczyła 150 osób i systematycznie wzrasta.

W ramach programu realizowanego na Uniwersytecie III Wieku prowadzone są następujące zajęcia:
• wykłady monograficzne,
• warsztaty komputerowe,
• warsztaty tematyczne (teatralne, komunikacji społecznej, treningu pamięci)
• język obcy (angielski, niemiecki),
• warsztaty plastyczne,
• warsztaty ruchowe.