WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:  Studia adresowane są do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kady nauczycielskiej do nauczania przedmiotu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Podstawy mechaniki 
  2. Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
  3. Podstawy ergonomii
  4. Zagrożenia w środowisku pracy
  5. Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy
  6. Ratownictwo przedmedyczne
  7. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl