WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE

 

CHARAKTERYSTKA KANDYDATÓW: Oferta studiów skierowana jest do osób pracujących lub zamierzających pracować  w poradniach zawodowych. placówkach oświatowych i zakładach pracy w charakterze doradcy zawodowego.

CZAS TRWANIA: Trzy semestry

ZAKRES TEMATYCZNY:

  1. Zawodoznawstwo
  2. Metodyka doradztwa zawodowego
  3. Instytucje rynku pracy
  4. Elementyy prawa pracy
  5. Poradnictwo indywidualne i grupowe 
  6. Badanie rynku pracy 
  7. Komunikacja społeczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 978 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl