WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE FIZYKI Z ELEMENTAMI INFORMATYKI W SZKOLE (3 semestry)

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:: Oferta skierowana jest do osób posiadajacych wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci kierunku uzyskają wiedzę ogólną i umiejętności  m.in. z zakresu fizyki, elektrodynamiki, podstaw fizyki kwantowej, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, termodynamiki i fizyki statycznej.

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1012 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3485 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl