WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli wychowowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Psychologia  rozwojowa
  2. Rozumienie ze słuchu
  3. Słownictwo
  4. Gramatyka 
  5. Pisanie
  6. Gry i zabawy w nauce języka angielskieg
  7. Metodyka nauczania języka angielskiego 
  8. Historia kultury angielskiej 

 

 

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl