WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
TYFLOPEDAGOGIKA - REWALIDACJA DZIECI NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących bez kwalifikacji w placówkach dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących.

CEL STUDIÓW: Studia mają na celu przygotowanie do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl