WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI PRAWA
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia, które zaliczają się do kadry kierowniczej średniego lub wyższego szczebla w administracji rządowej i samorządowej, jak i tych, którzy przyszłość zawodową wiążą ze sferą administracji publicznej.
Program studiów pozwoli, aby każdy, kto zamierza swoją przyszłość zawodową związać z szeroko rozumianą administracją publiczną, mógł w swojej pracy wykazać się profesjonalizmem.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. System administracji w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
 2. Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 
 3. Podstawy prawne administracji publicznej, 
 4. Kultura organizacyjna a kompetencje
 5. e-Urząd
 6. Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa  
 7. Prawo administracyjne 
 8. Dostęp do informacji publicznej 
 9. Postępowanie administracyjne 
 10. Podstawy finansów publicznych 
 11. Problemy etyczne w działalności samorządu
 12. Zamówienia publiczne
 13. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 14. Nadzór i kontrola nad samorządem – instytucje, środki, procedury
 15. Seminarium
 
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1240 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2780 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl