WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
MEDIACJE RODZINNE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zwiększeniem kompetencji zawodowych, a w szczególności praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach rodzinnych oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązaniu. Studia adresowane są do pracowników socjalnych, pedagogów, socjologów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, kuratorów rodzinnych, asystentów rodzinnych.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Socjologia rodziny
 2. Elementy psychologii i pedagogiki rodziny 
 3. Elementy psychologii społecznej i osobowości 
 4. Komunikacja i konflikty interpersonalne 
 5. Umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania konfliktów w mediacji 
 6. Trening asertywności 
 7. Osobowość mediatora 
 8. Trening umiejętności mediacyjnych 
 9. Strategie i metody negocjacji i mediacji 
 10. Kompetencje społeczne mediatora rodzinnego
 11. Umiejętności negocjacyjne w konfliktach
 12. Strategie oraz makro i mikrotechniki w pracy mediatora rodzinnego
 13. Prawne aspekty mediacji cywilnych i rodzinnych
 14. Narzędzia wspomagające pracę mediatora
 15. Konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
 16. Warsztat konstruowania ugód mediacyjnych i protokołów z mediacji
 17. Etyka zawodu mediatora i standardy prowadzenia mediacji
 18. Seminarium dyplomowe 
 
 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1450 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3100 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl