WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
REKLAMA I PUBLIC RELATIONS DLA NAUCZYCIELI
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 
Studia podyplomowe dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, m. in. w zawodach: technik organizacji reklamy,  technik cyfrowych procesów graficznych, technik informatyk oraz przedmiotów objętych programem studiów.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry. 
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Organizacja i techniki reklamy 
 2. Rachunek kosztów działalności marketingowej
 3. Marketing w reklamie 
 4. Grafika komputerowa
 5. Techniki dystrybucji i sprzedaży 
 6. Elementy towaroznawstwa 
 7. Prawo, etyka i kultura zawodowa 
 8. Public relations 
 9. Badania marketingowe 
 10. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej 
 11. Etyka działalności reklamowej 
 12. Techniki multimedialne
 13. Zasady kompozycji obrazów
 14. Przetwarzanie obrazów cyfrowych 
 15. Metody przetwarzania wideo
 16. Podstawy montażu wideo
 17. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych      
 18. Seminarium dyplomowe
 19. Praktyka pedagogiczna
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 768 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2755 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl