WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE RELIGII Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W SZKOLE
 
 
CEL STUDIÓW: Studia przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem platform edukacyjnych oraz ogólnie dostępnych zasobów Internetowych – publikowania materiałów, zadań, quizów, ankiet i prezentacji, moderowania forum i czatu. Dodatkowo program zajęć został tak przygotowany, aby nabyć umiejętności w przygotowywaniu wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych dla uczniów – graficznych, dźwiękowych i filmowych. 
 
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu i z poczty elektronicznej oraz systematyczny dostęp do sieci internetowej na czas trwania kursu.
 
Studia podyplomowe dają kwalifikacje do wykorzystywania nowoczesnych technologii (w tym w nauczaniu na odległość) w nauczaniu religii.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry. 
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Komunikacja w Internecie,
 2. Podstawy projektowania graficznego, 
 3. Tworzenie i edycja filmów,
 4. Edycja plików muzycznych,
 5. Grafika prezentacyjna 
 6. Komputerowe systemy do kształcenia na odległość
 7. Media społecznościowe w edukacji
 8. Współczesne narzędzia edukacji multimedialnej
 9. Prawo autorskie i licencje
 10. Emisja głosu i sztuka prezentacji
 11. Systemy wideokonferencji
 12. Prowadzenie działań promocyjnych z wykorzystaniem technologii internetowych
 13. Dokumentacja przebiegu kształcenia na odległość
 14. Praktyka pedagogiczna
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1002 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3255 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl