WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
LOGISTYKA BEZPIECZEŃSTWA I STANÓW KRYZYSOWYCH
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, pracowników cywilnych i służb mundurowych, w których istotną rolę odgrywa kierowane procesami logistycznymi podejmowane zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysem i sytuacjami zagrożenia bezpieczeństwa.
 
CEL STUDIÓW: Przygotowanie absolwentów wyróżniających się kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu zasady działalnośni logistycznej, zadania logistycznego, istoty podejścia systemowego, sieciowego i procesowego w logistyce. Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności analitycznych oraz przywódczych w celu efektywnej realizacji zadań bezpieczeństwa narodowego oraz zarządzania sytuacją kryzysową.
 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Organy systemu bezpieczeństwa narodowego
 2. Zarządzanie kryzysowe
 3. Zarządzanie kompetencjami i potencjałem pracowników
 4. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 5. Strategia i polityka bezpieczeństwa
 6. Prawne podstawy bezpieczeństwa
 7. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
 8. Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 9. Komunikacja społeczna
 10. Zarządzanie projektami
 11. Podstawy negocjacji
 12. Przechowywanie i archiwizacja dokumentów
 13. Seminarium dyplomowe 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1250 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2700 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl