WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA (BALBUTOLOGOPEDIA)
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z niepłynnością mowy, jąkaniem się. Słuchaczami mogą być: 
 • logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
 • logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii;
 • psycholodzy po ukończeniu studiów magisterskich.
 
CEL STUDIÓW: Zdobywanie najnowszej wiedzy w zakresie zaburzeń płynności mowy w połączeniu z możliwością zdobywania praktycznej wiedzy przez uczestnictwo w zajęciach.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry (240 godzin).
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia
 2. Emisja głosu w podejściu foniatrycznym
 3. Leczenie jąkania w psychiatrii i neurologii
 4. Fonetyka w terapii osób jąkających się 
 5. Podejście psychologiczno-logopedyczne w terapii osób jąkających się 
 6. Rodzinna terapia jąkania
 7. Dobór metody w terapii jąkania
 8. Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
 9. Terapia indywidualna i grupowa jąkania
 10. Pomoc rodzicom dzieci jąkających się
 11. Seminarium dyplomowe
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1350 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2900 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl