WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NEUROLOGOPEDIA
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń związanych z różnymi uszkodzeniami lub niedorozwojem obszaru mowy w mózgu. Słuchaczami mogą być: 
 • logopedzi po ukończonych studiach podyplomowych;
 • logopedzi po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie logopedii.
 
CEL STUDIÓW:  Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii (uzyskanie specjalności neurologopedycznej), tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy (mających ogólne wykształcenie logopedyczne) do pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele. 
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry (240 godzin).
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Neurofizjologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy
 2. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 3. Dysartria
 4. Afazja – diagnoza i terapia
 5. Diagnoza i terapia osób po laryngektomii
 6. Zaburzenia płynności mowy – diagnoza i terapia
 7. Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych
 8. Fizjoterapia w zaburzeniach mowy
 9. Zaburzenia foniatryczne w neurologopedii
 10. Diagnoza neuropsychologiczna osób z uszkodzeniem mózgu
 11. Metody neuroterapii w neurologopedii
 12. Komunikacja wspomagająca w neurologopedii
 13. rologopedia w praktyce
 14. Seminarium dyplomowe
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1350 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2900 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl