WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ GERIATRYCZNĄ
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.
 
Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował wiedzą z obszaru podstaw opieki medycznej, socjopsychologicznych podstaw starzenia oraz demograficzno-prawnych, a także zarządzania i organizacji opieki senioralnej. 
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1450 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3100 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl