WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać w technikach w zawodzie technik obsługi turystycznej.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry - 350 godzin.

BLOKI TEMATYCZNE:
  1. Podstawy turystyki
  2. Podstawy działaności gospodarczej w turystyce
  3. Marketing usług turystycznych
  4. Geografia turystyczna
  5. Informacja turystyczna
  6. Organizacja imprez i usług turystycznych
  7. Obsługa informatyczna w turystyce
  8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  9. Metodyka przedmiotów zawodowych 
  10. Praktyka pedagogiczna

 

 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 968 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3155 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl