WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI W SZKOLE

Charakterystyka kandydatów

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania  przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik technologii żywienia

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Bloki tematyczne

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych
 3. Drobnoustroje w przemyśle spożywczym
 4. Zagrożenia środowiska związane z przetwórstwem żywności
 5. Mechanika techniczna i elektrotechnika, instalacje elektryczne
 6. Konstrukcja maszyn
 7. Wytwarzanie półproduktów i produktów w przemyśle spożywczym
 8. Magazynowanie i produktów w przemyśle spożywczym
 9. Badania laboratoryjne w przemyśle spożywczym
 10. Organizowanie i nadzór nad produkcją procesów technologicznych w przemyśle spożywczym
 11. Podstawy automatyki
 12. Maszyny i urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym
 13. Obsługa i eksploatacja  maszyn i urządzeń automatyki przemysłowej
 14. Metodyka i dydaktyka
 15. Praktyka
 16. Pracownia
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 978 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl