WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI TECHNOLOGII MASZYN I KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PRODUKCJI W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:  Absolwent uzyska niezbędne kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w następujących zawodach:

1. Na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Monter mechatronik
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

2. Na poziomie Technikum:

 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 2. Ekspoatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 3. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 5. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,urządzeń i narzędzi
 6. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 7. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 8. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
 9. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
 10. Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali, przetwórsrtwa tworzyw sztucznych, przemysłu spożywczego, przemysłu włókienniczego, przemysłu ceramicznego
 11. Użytowanie obrabiarek skrawających
 12. Komuterowe wspomaganie produkcji
 13. Działalność gospodarcza
 14. Podstawy marketingu
 15. Technologie informatyczne
 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 17. Metodyka przedmiotów zawodowych
 18. Praktyka pedagogiczna

 

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1035 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3355 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl