WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W SZKOLE

 

Charakterystyka kandydatów

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania  przedmiotów w zakresie techniki  pojazdów samochodowych w szkole

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Bloki tematyczne

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki i robotyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Montaż konstrukcji budowlanych
 8. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 9. Elektronika
 10. Podstawy konstrukcji maszyn
 11. Diagnostyka i naprawa  zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 12. Diagnostyka i naprawa  elektrycznych i elektronicznych podzespołów
 13. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 14. Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne pojazdów
 15. Metodyka i dydaktyka
 16. Praktyka
 17. Pracownia

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 978 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl