WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE TECHNIKI URZĄDZEŃ SANITARNYCH W SZKOLE

Charakterystyka kandydatów

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania  przedmiotów w szkole związanych z zawodem technik urządzeń sanitarnych

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Bloki tematyczne

  1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
  2. Podstawy budownictwa
  3. Instalacje sanitarne
  4. Organizacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych i urządzeń sanitarnych
  5. Montaż sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
  6. Dokumentacja budowy oraz eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
  7. Metodyka i dydaktyka
  8. Praktyka
  9. Pracownia
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 978 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl