WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie (I lub II stopnia), zainteresowanych  pełnieniem funkcji doradcy zawodowego. Absolwenci kierunku zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie realizacji skutecznego doradztwa zawodowego przy wyborze zawodu i uzyskaniu pracy.
 
CEL STUDIÓW: Przygotowanie Absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego dla młodzieży uczącej się, osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przyszli doradcy zawodowi nabędą praktyczne kompetencje do prowadzenia zajęć w różnego rodzaju placówkach oświatowych, urzędach pracy, organizacjach pozarządowych oraz biurach.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW: Zajęcia odbywać się będą co trzy/cztery tygodnie w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminariów dyplomowych. 
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają  trzy semestry (350 godzin)/ 90 punktów ECTS
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Poradnictwo zawodowe - podstawy teoretyczne
 2. Rozwój zawodowy człowieka
 3. Zawodoznawstwo i klasyfikacja zawodów
 4. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowo 
 5. Socjologiczne i etyczne aspekty doradztwa zawodowego
 6. Narzędzia pracy doradcy zawodowego 
 7. Projektowanie strategii rozwoju personalnego
 8. Trening umiejętności komunikacji interpersonalnej 
 9. Wykorzystanie technologii informatycznych w doradztwie zawodowym 
 10. Przygotowanie do rozmów z pracodawcą-Warsztaty 
 11. Metodyka poradnictwa indywidualnego 
 12. Metodyka poradnictwa grupowego 
 13. Wewnątrzszkolny system doradztwa
 14. Budowanie ścieżek kariery i przygotowywanie  do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 15. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
 16. Praktyka doradcza
 17. Seminarium
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 912 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl