WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ADMINISTRACJA I GOSPODARKA SAMORZĄDOWA
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni, do pracowników administracji samorządowej i administracji państwowej.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
  1. Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego 
  2. Finanse samorządu terytorialnego 
  3. Zarządzanie usługami publicznymi 
  4. Socjologia społeczności lokalnej 
  5. Public relations 
  6. Europejskie programy pomocowe 
  7. Współpraca miedzyregionalna 
  8. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1240 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2680 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl