WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
GERONTOPEDAGOGIKA
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia  kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, wychowanie fizyczne - specjalność nauczycielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Wybrane zagadnienia z gerontologii społecznej
 2. Podstawy geriatrii i specyfiki chorób wieku starczego
 3. Psychogeriatria i wybrane schorzenia psychiatryczne wieku starczego
 4. Podstawy pielęgnowania, opieki i żywienia osób starszych
 5. Podstawy rehabilitacji i standardy opieki geriatrycznej
 6. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna seniorów
 7. Biomedyczne podstawy rozwoju (przedmiot do wyboru)
 8. Medyczne i biologiczne podstawy gerontoseksuologii (przedmiot do wyboru)
 9. Wybrane zagadnienia opieki paliatywnej seniorów
 10. Polityka zdrowotna i organizacja zdrowia wobec starości
 11. Wybrane zagadnienia prawa i wiktymologii
 12. Zdrowie publiczne i diagnozowanie potrzeb zdrowotnych w aspekcie starzenia człowieka
 13. Komunikacja po incydentach udarowych
 14. Nowoczesne technologie i metody aktywizacji seniorów
 15. Metodyka terapii zajęciowych dla seniorów
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1450 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3100 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl