WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe  na następujących kierunkach: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo.
Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają cztery semestry. 
 
BLOKI TEMATYCZNE:
  1. Biomedyczne, lingwistyczne i psychopedagogiczne podstawy logopedii   
  2. Patologia w komunikacji językowej (istota i przyczyny zaburzeń, rozpoznawanie i różnicowanie objawów)
  3. Metodyka postępowania logopedycznego-diagnozowanie i terapia logopedyczna
  4. Profilaktyka logopedyczna, emisja głosu
  5. Praktyka
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 4
Koszt pierwszego semestru: 1050 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 4700 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl