WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW HOTELARSKO - GASTRONOMICZNYCH W SZKOLE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Celem tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obiektów hotelarskich i gastronomicznych.
Program kształcenia w sposób innowacyjny przygotowuje do nauczania przedmiotów związanych z zaspakajaniem potrzeb turystów. 
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry. 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 935 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3255 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl