WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW TECHNICZNYCH ROLNO-LEŚNYCH W SZKOLE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotów w zakresie techniki rolniczo-leśnej a także spożywczej, ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.  
 
STUDIA OBEJMUJĄ:
  • w zakresie techniki rolnej - treści kształcenia dotyczące podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich prowadzenia, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym, eksploatacji i obsługi ośrodków technicznych w rolnictwe, zajęć praktycznych z mechanizacji rolnictwa.
  • w zakresie techniki leśnej - Słuchacze zapoznają się z podstawami ekonomiki leśnej, roślinami, zwierzętami leśnymi, techniką prac leśnych, hodowlą lasu, jego urządzaniem i użytkowaniem, podstawami gospodarowania zwierzyną, obsługą maszyn stosowanych w leśnictwie, wezmą udział w zajęciach praktycznych (szkółka leśna, bank genów).

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 935 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3255 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl