WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do nauczycieli i osób z wyższym wykształceniem pedagogicznym pragnących zdobyć przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo–wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Regulacje prawne dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych
 2. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 3. Podstawy rewalidacji i rehabilitacji
 4. Podstawy terapii logopedycznej
 5. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową
 6. Praca z dzieckiem niewidomym lub niedowidzącym
 7. Praca z dzieckiem głuchym lub niedosłyszącym
 8. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
 9. Współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi
 10. Praca z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi
 11. Praca z uczniem zdolnym
 12. Praktyka pedagogiczna
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 962 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl