WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE O URZĄDZENIACH I SYSTEMACH ENERGII ODNAWIALNEJ W SZKOLE
 
 

Charakterystyka kandydatów

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania  przedmiotów w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w szkole

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry

Bloki tematyczne

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki i robotyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Montaż konstrukcji budowlanych
 8. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 9. Elektronika
 10. Technologie montażu i obsługi systemów energetyki odnawialnej
 11. Instalacje gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
 12. Gospodarka energetyczna
 13. Systemy energetyki odnawialnej
 14. Obliczenia hydrauliczne instalacji rurowych
 15. Miernictwo, układy sterowania i regulacji w energetyce
 16. Metodyka i dydaktyka
 17. Praktyka
 18. Pracownia
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1068 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3655 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl