WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŒŚWIACIE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które zamierzają startować w konkursie na dyrektora placówki oświatowej.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Podstawy zarządzania strategicznego  
 2. Zarządzanie kadrami 
 3. Zarządzanie kształceniem
 4. Marketing w zarządzaniu placówką oświatową  
 5. Elementy prawa
 6. Wewnątrzszkolny system prawny
 7. Finanse publiczne      
 8. Komunikacja społeczna  
 9. Technologie informatyczne w zarządzaniu  
 10. Metody i techniki zarządzania 
 11. Awans zawodowy nauczycieli
 12. Negocjacje i mediacje 
 13. Elementy pomiaru dydaktycznego 
 14. Diagnoza w praktyce szkolnej  
 15. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły 
 16. Mierzenie jakości pracy szkoły  
 17. Ewaluacja w edukacji
 18. Współpraca ze środowiskiem- organ prowadzący szkołę
 19. Organizacja roku szkolnego – arkusze organizacyjne
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1190 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2580 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl