WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do pracowników administracji samorządowej i państwowej (szczególnie komórek zamówień publicznych).
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Ustawa o zamówieniach publicznych  
 2. Zamówienia publiczne w UE 
 3. Organizacja służb obsługi zamówień publicznych 
 4. Procedury oraz dokumentacja zamówień publicznych 
 5. Finanse publiczne
 6. Prawo cywilne 
 7. Zasady i techniki negocjacji 
 8. Reguły konkurencji w UE 
 9. Europejskie programy pomocowe 
 10. Prawo gospodarcze 
 11. Etyka w zamówieniach publicznych 
 12. Systemy informacji przestrzennej 
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1340 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2880 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl