WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
PEDAGOGICZNY KURS KWALIFIKACYJNY

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny w formie studiów podyplomowych, skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do nauczania w różnych typach szkół.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwoju
 2. Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej
 3. Psychologia kliniczna
 4. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia - diagnoza i terapia
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 7. Zaburzenia zachowania i emocji
 8. Programy profilaktyczne
 9. Pomiar dydaktyczny
 10. Metodyki nauczania przedmiotów 
 11. Praktyka pedagogicza

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 818 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2905 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl