WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia skierowane są do osób pracujących 
w służbie zdrowia, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności menedżerskich, jak również dla menedżerów, którzy chcą poznać specyfikę zarządzania i organizacji w służbie zdrowia.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Podstawy zarządzania strategicznego jednostką służby zdrowia
 2. Zarządzanie zasobami kadrowymi
 3. Międzynarodowe modele ochrony zdrowia
 4. Ubezpieczenia
 5. System prawny ochrony zdrowia
 6. Zarządzanie finansami
 7. Finansowanie ochrony zdrowia
 8. Zadania jednostek ochrony zdrowia
 9. Marketing usług zdrowotnych
 10. Etyka 
 11. Trening kierowniczy
 12. Organizacja i system ochrony zdrowia
 13. Metody statystyczne w zarządzaniu jednostką służby zdrowia
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1290 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2780 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl