WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do dyrektorów personalnych, kierowników działów organizacyjnych, pracowników biur obsługi zarządu oraz pionów służb pracowniczych, a także dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Wybrane elementy teorii organizacji i zarządzania
 2. Negocjowanie i zarządzanie konfliktami
 3. Kierowanie ludźmi, style i funkcje kierowania 
 4. Pozyskiwanie pracowników (rekrutacja i selekcja) 
 5. System ocen pracowniczych
 6. Negocjowanie i zarządzanie konfliktami 
 7. Audyt personalny
 8. Psychologia zarządzania
 9. Elementy prawa pracy 
 10. Socjologia organizacji 
 11. Współczesne problemy społeczno-ekonomiczne
 12. Gra kierownicza 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1450 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3100 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl