• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
HIGIENA ŚRODOWISKA I ZDROWIE ŚRODOWISKOWE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz osób związanych z problematyką zdrowia publicznego oraz pracowników Inspekcji Sanitarnej, zajmujących się poszczególnymi działami higieny środowiska.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Teoria zdrowia publicznego i środowiskowego
 2. Epidemiologia środowiskowa
 3. Normalizacja, akredytacja i certyfikacja w Unii Europejskiej
 4. Higiena żywności i żywienia
 5. Toksykologia
 6. Prawo żywnościowe
 7. Środowiskowe zagrożenia zdrowia
 8. Współpraca z samorządem terytorialnym
 9. Komunikacja społeczna
 10. Organizacja nadzoru sanitarnego
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1290 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2780 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl