WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
MEDIACJE I NEGOCJACJE
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób z wykształceniem wyższym, a w szczególności do pracowników służb społecznych, kuratorów, pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izb dziecka, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i służby więziennej oraz absolwentów uczelni różnych specjalności, którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
 
Absolwenci studiów mogą pracować jako: zawodowi mediatorzy sądowi, negocjatorzy gospodarczy i społeczni, członkowie sztabów kryzysowych,menedżerowie, samodzielni pracownicy działów obsługi klienta i sprzedaży, samodzielni pracownicy-negocjatorzy służb porządku publicznego(Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna).
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Podstawy psychologii osobowości
 2. Konflikt - analiza i sposoby diagnozy 
 3. Komunikacja werbalna i symboliczna
 4. Komunikacja w sytuacji konfliktu 
 5. Diagnoza rzeczywistej struktury konfliktu
 6. Psychologia kłamstwa
 7. Diagnoza portretu psychologicznego stron konfliktu
 8. Negocjacje i mediacje
 9. Trening negocjacji
 10. Trening mediacji
 11. Formalno-prawne uwarunkowania mediacji
 12. Strategie i techniki negocjacji
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1750 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3700 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl