WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
PROFILAKTYKA PRZEMOCY
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących w instytucjach społecznych, narażonych na patologie i wybuchy agresji.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
  1. Psychologia agresji 
  2. Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
  3. Wybrane zagadnienia patologii społecznych 
  4. Neutralizacja agresji 
  5. Wstęp do reso- i socjalizacji ofiar przemocy 
  6. Wybrane zagadnienia patologii społecznych 
  7. Neutralizacja agresji
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1250 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2700 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl