WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających nauczać przedmiotu "Przyroda".

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Biologia 
 2. Ekologia
 3. Aspekty ochrony środowiska przyrodniczego
 4. Fizyka
 5. Geografia
 6. Chemia
 7. Metodyka zintegrowanego nauczania przyrody
 8. Emisja i higiena głosu
 9. Diagnostyka edukacyjna
 10. Pomiar dydaktyczny
 11. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3085 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl