• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest przede wszystkim do osób z wyższym wykształceniem magisterskim, które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.
 
Studia realizowane są w  wymiarze obejmującym minimum programowe. Przedmiotowe studia podyplomowe stanowią etap przygotowania teoretycznego niezbędnego do zdobywania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry.
 
BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 
 2. Podstawy wiedzy ekonomicznej 
 3. Podstawy wiedzy technicznej 
 4. Rzeczoznawca majątkowy 
 5. Wycena nieruchomości 
 6. Umiejętności interdyscyplinarne
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1600 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3400 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl