WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
TWÓRCZA REWALIDACJA OSÓB DOROSŁYCH
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Ofetra skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów wyższych, licencjackich i magisterskich, w szczególności do osób organizujących i zarządzających kompleksową opieką nad osobami starszymi oraz zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką procesu starzenia. Oferta kierowna jest do osób już pracujących w placówkach ochrony zdrowia, placówkach opiekuńczo-leczniczych, w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej, jak również do tych, którzy planują w nich pracę w przyszłości. 
 
CEL STUDIÓW: Kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się rozwijaniem twórczych potencjałów dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych w normie intelektualnej.
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają dwa semestry (200 godzin). 
 
ZAKRES TEMATYCZNY:
 1. Psychologia i socjologia starości i starzenia się
 2. Podstawy psychologiczne rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 3. Podstawy prawne funcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie
 4. Podstawy oligofrenopedagogiki
 5. Projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 6. Podstawy gerontologii chorób wieku podeszłego
 7. Planowanie działań terapeutycznych
 8. Rewalidacja indywidualna
 9. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaków terapeutycznych: rozwiązywanie sytuacji trudnych
 10. Trening komunikacji interpersonalnej w terapii zajęciowej
 11. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
 12. Problemy egzystencjalne osób starszych
 13. Coaching w rewalidacji osób dorosłych
 14. Aktywność społeczna i zawodowa osób starszych
 15. Seminarium dyplomowe
 
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1325 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 2750 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl