WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI
 
 
CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w placówkach edukacyjncyh, w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej, rehabilitacyjnych i leczniczych zajmujących się terapią i opieką nad dzieńmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. 
 
CEL STUDIÓW: Kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych, a w szczególności nabycie umiejętności umożliwiających wsparcie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem pośrednim jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych pozwalających racjonalnie programować i podejmować skuteczne oddziaływania rewalidacyjne i psychokorekcyjne w stosunku do osób niepełnosprawnych umysłowo (o różnym stopniu niepełnosprawności).
 
CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry (352 godzin). 
 
ZAKRES TEMATYCZNY:
 1. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 2. Podstawy geriatrii i gerontologii
 3. Aspekty psychologiczne i socjologiczne starości i niepełnosprawności
 4. Style uczenia się i techniki motywacyjne dla dorosłych
 5. Pedagogika czasu wolnego
 6. Wybrane elementy psychologii
 7. Koncepcje edukacji osób z upośledzeniem umysłowym
 8. Diagnozna potrzeb edukacyjnych osób o obniżonej sprawności intelektualnej
 9. Metody i techniki wspierania rozwój dorosłych z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu
 10. Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
 11. Podstawy dydaktyki dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych
 12. Społeczna aktywność ludzi starszych
 13. Jakość życia w okresie senioralnym
 14. Wybrane zagadnienia z logopedii i z zaburzeń rozwoju mowy
 15. Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja interpersonalna
 16. Seminarium dyplomowe
 
 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 1425 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3150 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl