WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPĄ

 

Studia adresowane są do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu
i opanowaniu zasad ortograficznych  oraz prowadzenie z uczniami (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb) różnych zajęć terapeutycznych  z arteterapii.
Istotne jest również zapoznanie się słuchaczy z możliwościami, jakie daje diagnozowanie i wykorzystywanie w planowaniu oraz budowaniu indywidulanych programów,
różnorodnych metod reedukacyjnych zgodnie z opisanymi dla kierunku efektami kształcenia.

 

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Pedagogika specjalna

2. Pedagogika kliniczna

3. Podstawy foniatrii

4. Dysleksja - diagnoza i terapia

5. Psychoterapia

6. Elementy logopedii

7. Metody diagnozy psychopedagogicznej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

8. Trudności w uczeniu się matematyki

9. Arteterapia

10. Arteterapia w praktyce 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 4055 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl