WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
WCZESNE, WIELOASPEKTOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WCZESNA INTERWENCJA)

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) z przygotowaniem pedagogicznym, a w szczególności psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów, logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach), przychodniach rehabilitacyjnych i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju. 

CEL STUDIÓW: przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do prowadzenia diagnozy rozwoju dziecka oraz planowania i prowadzenia pracy terapeutycznej nakierowanej na wspomaganie tego rozwoju; poznanie możliwości współpracy specjalistów w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju; zgłębienie zagadnień dotyczących wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

ORGANIZACJA WYKŁADÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać będą się w systemie zjazdów soboty i niedziele. 

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godzin).

ZAKRES TEMATYCZNY: 

1. Rozwój psychoruchowy dziecka

2. Podłoża zaburzeń rozwojowych

3. Psychologia rozwojowa

4. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 3. roku życia

5. Metodyka pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach do 7. roku życia

6. Neurologia dziecięca

7. Kompleksowe wsparcie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju

8. Wybrane metody rehabilitacji ruchowej małego dziecka

9. Stymulowanie rozwoju małego dziecka - wybrane formy i metody pracy

10. Wczesna interwencja - podstawy teoretyczne

11. Diagnoza funkcjonalna - wczesna interwencja logopedyczna

12. Terapia dzieci z różnymi dysfunkcjami

13. Metody diagnozy autyzmu oraz metodyka pracy z dziećmi z autyzmem

14. Polski system opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

15. Wczesne wspomaganie z dysfunkcją mowy i języka

16. Budowa indywidualnych programów terapeutycznych

17. Praktyka zawodowa

18. Seminarium dyplomowe

CENA: 2 900 zł

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk Uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego. 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 983 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3050 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl