WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie skierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

CEL STUDIÓW: przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

 

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godzin)

 

BLOKI TEMATYCZNE:

1.       Wprowadzenie do nauk o rodzinie

2.      Podstawy psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości

3.      Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka

4.      Psychologia małżeństwa i rodziny

5.      Socjologia małżeństwa i rodziny

6.      Pedagogika małżeństwa i rodziny

7.      Wybrane zagadnienia etyki i bioetyki rodziny

8.      Podstawy wychowania do życia w rodzinie

9.      Podstawy seksuologii i edukacji seksualnej

10.   Komunikacja w rodzinie

11.    Dydaktyka i metodyka przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie"

12.   Profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym młodzieży

13.   Psychologiczne mechanizmy konfliktów w rodzinie

14.   Poradnictwo małżeńskie i rodzinne

15.   Wybrane problemy funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie

16.   Polityka rodzinna w Polsce i UE

17.   Rodzina w świetle prawa

18.   Praktyka zawodowa

19.   Seminarium dyplomowe

 

CENA: 2 900

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 933 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3050 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl