WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE MATEMATYKI - Z ELEMENTAMI INFORMATYKI W SZKOLE (3 semestry)

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni z przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Analiza matematyczna
 2. Geometria euklidesowa
 3. Elementy algebry
 4. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
 5. Metodyka nauczania matematyki w szkole
 6. Metodyka nauczania matematyki w szkole
 7. Projektowanie dydaktyczne w szkole
 8. Projektowanie dydaktyczne w szkole
 9. Emisja i higiena głosu
 10. Aktywizujące metody nauczania 
 11. Technologie informatyczne
 12. Podstawy informatyki 
 13. Praktyka pedagogicza

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 3
Koszt pierwszego semestru: 878 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3185 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3, 6 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl