WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOLE (IV semestr uzupełniający)

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, zamierzających podnieść kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach średnich: liceach, technikach, szkołach branżowych. 

CZAS TRWANIA: Studia trwają jeden semestr

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Astronomiczne podstawy geografii 
 2. Geologia
 3. Geografia fizyczna- świat i Polska
 4. Geografia społeczno- ekonomiczna- świat i Polska
 5. Geografia regionalna z elementami geografii kultur (Polska, świat)
 6. Kartografia i topografia
 7. Gleboznawstwo i geografia gleb
 8. Ochrona i kształtowanie środowiska
 9. Metodyka nauczania geografii w szkole
 10. Dydaktyka nauczania geografii w szkole
 11. Metody aktywizujące w nauczaniu
 12. Praktyka pedagogiczna

 

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 1
Koszt pierwszego semestru: 1750 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 1850 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3 lub 6 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl