WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
NAUCZANIE HISTORII W SZKOLE (IV semestr uzupełniający)

 

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli  zamierzających podnieść kwalifikacje do nauczania historii w szkołach średnich: liceach, technikach i szkołach branżowych. 

CZAS TRWANIA: Studia trwają jeden semestr

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Historia starożytna
  2. Historia powszechna 
  3. Historia Polski
  4. Historia Śląska
  5. Historia integracji europejskiej 
  6. Doktryny polityczno-prawne
  7. Europejski system praw człowieka
  8. Planowanie dydaktyczne
  9. Metodyka nauczania historii
  10. Praktyka pedagogiczna

 

OPŁATY

Ilość semestrów: 1
Koszt pierwszego semestru: 1750 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 1850 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 3 lub 6 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl