WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
LOGISTYKA I SPEDYCJA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zamierza zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje w zakresie problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim  zapoznanie uczestników z koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, organizacją i zarządzaniem procesem spedycyjnym.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

 

CZAS TRWANIA: studia trwają dwa semestry (180 godzin).

 

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

1. Ekonomiczne i prawne uwarunkowana funkcjonowania transportu kolejowego

2. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym , umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków

3. Organizacja, technika i technologia w transporcie  kolejowym

4. Podstawy funkcjonowania rynku usług w transporcie kolejowym

5. Transport kolejowy a otoczenie rynkowe

6. Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym - Rola spedycji w kolejowych łańcuchach dostaw

7. Przywództwo i zarządzanie zespołem

8. Infrastruktura w logistyce i spedycji kolejowej i jej rola w procesach transportowych

9. Zarządzanie ryzykiem

10. Organizacja przewozów intermodalnych

11. Zarządzanie jakością usług w  transporcie kolejowym

12. Praktyczne elementy zarządzania i organizacji w transporcie kolejowym

13. Dokumentacja przewozowa i obsługa celna w transporcie kolejowym

                14. Wykorzystanie współpracy międzygałęziowej transportu w logistyce kolejowej

15. Procedury obsługi klientów w transporcie kolejowym

16.  Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych

17. Seminarium dyplomowe

 

CENA: 3 200

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1600 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3300 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl