WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
MENADŻER W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zamierza zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje w zakresie zarządzania  w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania w transporcie kolejowym

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

 

CZAS TRWANIA: studia trwają dwa semestry (180 godzin).

 

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 

1. Zarządzanie strategiczne w transporcie kolejowym

2. Specyfika działalności w transporcie kolejowym

3. Podstawy funkcjonowania rynku usług w transporcie kolejowym

4. Transport kolejowy a otoczenie rynkowe

5. Przywództwo i zarządzanie zespołem

6. Zarządzanie projektami i inwestycjami  

7. Zarządzanie ryzykiem

8. Zarządzanie jakością usług w  transporcie kolejowym

9. Praktyczne elementy zarządzania i organizacji w transporcie kolejowym

10. Podstawy analizy finansowej

11. Rachunek kosztów w procesie zarządzania

12. Procedury obsługi klientów w transporcie kolejowym

13. Kształtowanie wizerunku podmiotu gospodarczego

14. Zarządzanie czasem i efektywnością

15. Seminarium dyplomowe

 

CENA: 3 100

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY

Ilość semestrów: 2
Koszt pierwszego semestru: 1450 zł
Opłata wstępna: 100 zł
Koszt Studiów: 3100 zł

FORMA PŁATNOŚCI:
jednorazowo lub ratalnie: 4, 8 lub 12 rat

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Więcej informacji:
tel. 74 844 45 56, 74 848 65 93
fax: 74 844 45 57
kom. 690 422 778
podyplomowe@wwszip.pl